Akademia wychowania przedszkolnego

Publiczne
Przedszkole nr 16 

 

NOWE ZASADY OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU OD WRZEŚNIA 2016 :

 

5 GODZIN REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - ZA DARMO 

ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU -

1 ZŁ !!!