Akademia wychowania przedszkolnego

Publiczne
Przedszkole nr 16 

 

 

5 GODZIN REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - ZA DARMO 

ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU -1 ZŁ !!!