Akademia wychowania przedszkolnego

Lapidarium

Na naszej ścieżce ekologicznej powstało w przedszkolu lapidarium (prezentacja kamieni). W gromadzeniu skał i kamieni pomogli nam rodzice naszych przedszkolaków oraz pracownicy. Każdy dzień jest wzbogacony o nowe okazy kamienia. Lapidarium można obejrzeć na terenie przedszkola. Zachęcamy do dalszego zmienia różnych okazów kamieni.