Akademia wychowania przedszkolnego

Zajęcia w "Biedronkach"

W miesiącu wrześniu w ramach tematyki zajęć "Bezpieczeństwo na drodze" Biedronki podczas zabawy dydaktycznej z wykorzystaniem rekwizytów poznają zasady prawidłowego przechodzenia przez ulicę, zapoznają się ze znakami dla pieszych i sygnalizatorem świetlnym. Uzasadnianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego w czasie korzystania z drogi to bardzo ważny element w edukacji przedszkolnej.