Akademia wychowania przedszkolnego

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Nasze Przedszkole w tym roku szkolnym rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela. Nasze przedszkolaki będą zdobywać wiadomości przyrodnicze oraz prawa, przedsiębiorczości. Posiądą wiedzę na temat własnego kraju oraz wkład obywateli w walce o wolność narodu. Dzieci będą uczestniczyć w rajdach terenowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz akcjach ekologicznych rozwijając w sobie świadomego obywatela Europy.

Pierwszy raz nasze spotkanie z UNO miało miejsce z okazji Dnia Przedszkolaka w Lesie Miejskim, do którego w imieniu naszej placówki wybrały się starszaki;)

zapraszamy na stronę - http://unoolsztyn.pl