Akademia wychowania przedszkolnego

"Przedszkole młodych patriotów" - Motyle i Świetliki

Nasze starszaki z grup Motylki i Świetliki biorą w tym roku udział w projekcie „Przedszkole młodych patriotów”. Idą za tym wszelkie działania mające na celu uświadomienie a następnie wzmacnianie poczucia bycia aktywnym patriotą wśród najmłodszych. Razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie wzięliśmy udział w tworzeniu galerii prac w ramach akcji „Moja Niepodległa”, które następnie zostały rozwieszone na Starym Mieście, by każdy przechodzień mógł je podziwiać.