Akademia wychowania przedszkolnego

Sale do wynajęcia

Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie dysponuje salami do wynajęcia na zajęcia dodatkowe po godz, 17:00. Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane pod numerami telefonu  795 47 99 58  lub  (89) 526 01 16 oraz drogą mailową sekretariat@przedszkole-awp.pl