Akademia wychowania przedszkolnego

Ważki wykonały kolorowy domek...

Ważki wykonały kolorowy domek- dzieci eksperymentowały z kredą. Zamieniały kredę w farbę poprzez rozpuszczenie jej w wodzie z cukrem.