Akademia wychowania przedszkolnego

Nasze starszaki...

Nasze starszaki: "Motyle" , "Świetliki" oraz "Pszczółki" odwiedzili goście z Urzędu Dozoru Technicznego. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca inspektora oraz jak bezpiecznie korzystać z takich urządzeń jak windy i schody ruchome. Prowadzący spotkanie nie pozwolili nudzić się naszym przedszkolakom wciągając ich w dyskusję i przeplatając prezentację żartami.