Akademia wychowania przedszkolnego

Rekrutacja

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ZOSTAŁA WYWIESZONA 

W KORYTARZU PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU

 

DYSPONUJEMY OSTATNIMI WOLNYMI MIEJSCAMI W KLASIE "0" !!!

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy "0" :

 

/userfiles/20182019/rekrutacja/karta_zgloszeniowa_klasa_o_1.doc