Akademia wychowania przedszkolnego

W grupie Biedronki podczas zajęć plastyczno-technicznych...

W grupie Biedronki podczas zajęć plastyczno-technicznych dzieci znalazły radę na odpady, otóż postanowiły wykonać instrumenty muzyczne. Przeprowadzone zajęcia pomogły zrozumieć dzieciom, jak duże znaczenie ma recykling odpadów. Uświadomiły sobie, konieczność ograniczenia ilości produkowanych odpadów i jakie korzyści płyną z powtórnego ich zagospodarowania.