Akademia wychowania przedszkolnego

Dzień drzewa

Dzisiaj w naszym przedszkolu obchodziliśmy "Święto Drzewa". Głównym celem podjęcia tej tematyki, było:
-wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego
- rozwijanie postaw proekologicznych
- zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew
- zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska (sadzenie nowych drzew)
- ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody

Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa.Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa.

Następnie dzieci na terenie przedszkola zasadziły nowe drzewka podarowane tatę naszych przedszkolaków: Stasia i Szymona Dąbrowskich, który jest leśnikiem.

DZIĘKUJEMY!!!