Akademia wychowania przedszkolnego

"Ważki" w Muzeum Przyrody

Wycieczka do Muzeum Przyrody okazała się fascynująca przygoda dla naszych Ważek. Na miejscu mieliśmy okazję uczestniczyć w pokazowej lekcji, w której zaprezentowano nam i przybliżono życie dzikich, polskich zwierząt. Każdy z nas mógł dotknąć jeża, pióro sowy czy też własnymi siłami spróbować złamać poroze jelenia :)