Akademia wychowania przedszkolnego

eTwinning w "Ważkach"

My, "Ważki" przystąpiliśmy do międzynarodowego programu eTwinning. 

eTwinning w praktyce oznacza tylko tyle, że przedszkole lub szkoła prowadzące ten program u siebie, znajdują szkołę lub przedszkole w Europie o podobnych zainteresowaniach i wspólnie realizują wymyślony przez siebie projekt. Aby taki projekt zakończył się sukcesem dzieci muszą się ze sobą komunikować.Czy trzeba wymieniać korzyści jakie daje ten program dzieciom? Chyba są oczywiste...Praktyczna nauka języka, budowa relacji z rówieśnikami z innych krajów, otwartość, nauka efektywnej współpracy i odpowiedzialności. 

Ważki zaczynają projekt związany z najważniejszymi wartościami człowieka, w tym miesiącu mówimy o MIŁOŚCI.

:) Projekt wyszedł z zaprzyjaźnionego Przedszkola w Turcji.