Akademia wychowania przedszkolnego

Posypały się listeczki dookoła...

"Posypały się listeczki dookoła, to już jesień te listeczki
z wiatrem woła". Pracowite Pszczółki podczas jesiennych zajęć plastycznych