Akademia wychowania przedszkolnego

Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki...

"Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki,
a wtedy je można nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce, naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany będziemy zbierać kasztany!"
Pszczółki na zajęciach plastyczno-technicznych wykorzystywały dary jesieni