Akademia wychowania przedszkolnego

"SWIETO PIECZONEGO ZIEMNIAKA"

Serdecznie zapraszamy na "SWIETO PIECZONEGO ZIEMNIAKA"z Publicznym Przedszkolem nr 16 w Olsztynie.

które odbędzie się 25 wrzesnia 2019 roku w ogrodzie przedszkolnym  o godz.16:00

Zapraszamy.