Akademia wychowania przedszkolnego

Jedz owoce i jarzyny...

Jedz owoce i jarzyny, w nich mieszkają witaminy, kto je sobie lekceważy - musi chodzić do lekarzy. Pod takim hasłem w grupie Motylki odbyły się zajęcia w grupach mające na celu integrację dzieci jak również utrwalanie wiadomości o poznanych warzywach i ich właściwościach.