Akademia wychowania przedszkolnego

Grupa Motylki, Świetliki i Pszczółki

Grupa Motylki, Świetliki i Pszczółki przed Świętami Bożego Narodzenia postanowiły odwiedzić Olsztyński Teatr Lalek by obejrzeć przedstawienie Dzisiaj w Betlejem. Oparte ono było na tradycyjnych ludowych tekstach szopkowych z charakterystycznymi dla nich scenami pasterskimi, herodowymi, pokłonem trzech króli, adoracją Dzieciątka i groteskowymi postaciami Diabła i Śmierci. Ukazany był wątek ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu z baśniowo-apokryficznymi motywami i liczne, mało dzisiaj znane kolędy, tworząc barwne, na poły lalkowe, na poły żywo-planowe, zabarwione humorem i świątecznym liryzmem widowisko