Akademia wychowania przedszkolnego

Wszystkie przedszkolne grupy realizowały...

Wszystkie przedszkolne grupy realizowały zajęcia edukacyjne związane z Dniem Bezpiecznego Internetu (zgłoszona inicjatywa DBI 2017 na saferinternet.pl) . Dzieci zostały wprowadzone w cykl w/w zajęć, gdzie zapoznały się z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem, odpowiadały na pytania oraz ,,uplotły" sieć internetowa